20 Itineraris X

Aquí trobareu els itineraris del 6 al 10 del llibre 20 Itineraris alternatius per la serra de Tramuntana (II) .


 Els itineraris apareixen tal com els vaig publicar en el seu moment, i tots sabem que, des d'aleshores, l'accés a la Serra ha sofert canvis.
És per això que no ens feiem responsables si en alguna de les rutes trobau l'accés restringit, o si han canviat les senyes d'identificació dels indrets.


ITINERARI 6

PAS VELL DE SON RIPOLL - PAS D'EN MARC

INFORMACIÓ GENERAL

• Accés: Sortirem des de la població de Deià. Podem deixar el vehicle en l'aparcament que hi ha abans d'entrar en la població.
• Dificultat: Els passos en qüestió no són gaire evidents i, a més a més, la seva execució està sols a l'abast de muntanyencs molt experimentats sense el més mínim vertigen. A tot això, s'hi afegeix un recorregut horitzontal gens menyspreable. Si sospitau que teniu vertigen, absteniu-vos-en!
• Recomanacions: Avaluau molt bé les condicions psíquiques dels membres del grup. Evitau grups nombrosos i, en qualsevol cas, portau corda de seguretat. Evitau també els dies boirosos o amb risc de pluja i, fins i tot, els matins de fortes rosades. En ser en el pas vell de Son Ripoll és molt difícil tornar enrere... quasi val més acabar de pujar!
• Desnivell acumulat: 982 metres.
• Duració: Quatre hores i mitja de recorregut efectiu que poden ser algunes més per cercar la ubicació dels passos, teniu-ho en compte!

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

Sortirem des de Deià per la carretera en direcció a Valldemossa. Agafarem la desviació de l'hotel Es Molí, deixarem el portal principal de l'hotel a la dreta, i continuarem pujant per un camí asfaltat per la zona d'apartaments.

Passada la zona d'apartaments, el camí deixa d'estar asfaltat i continua pujant fent alguns revolts.

Un poc abans d'arribar a les cases de Can Borràs, el camí descriu una volta a la dreta. En aquest punt veurem a l'esquerra un altre camí empedrat indicat amb una inscripció de pintura vermella que posa "Teix". Prendrem per aquest camí empedrat pocs metres després travessa un portellet i, un poc més envant, en travessa un altre, i deixa a l'esquerra el castell des Moro.

El camí que seguim, indicat amb marques de pintura vermella, pujan pel marge esquerre d'un comellar i, sense gaire problemes, ens du fins a la font de ses Rotes,que deixarem a l'esquerra.

No ens torbarem a arribar a un camí més ample que ens conduirà fins a un portell "cutre" que no hem de travessar, sinó que, fent un gir a l'esquerra, el deixarem a la dreta i continuarem per un caminoi que deixa a la dreta una paret seca.

Aquest caminoi prest es converteix en un camí de carro que entra dins de l'alzinar. Deixarem a l'esquerra un camí descendent i un poc més envant farem un revolt tancat a la dreta, i deixarem a l'esquerra una altra desviació. Seguint per dins l'alzinar, passarem pel costat d'una pica excavada en la roca (esquerra) i no gaire més envant farem un revolt a l'esquerra, mentre deixam a la dreta una fita que ens indicaria el camí dels cingles de Son Rul·lan.

El camí acaba en una sitja, però continuarem per un tirany —que veurem més amb la imaginació que no amb els ulls— que segueix més o menys en la mateixa direcció que portava el camí d'abans. Si ens hi fixam, entre els arbres veurem un esperó —és per on va el pas vell de Son Ripoll—, la nostra intenció és seguir el tirany en direcció al peu de l'esperó, com si el volguéssim deixar a la dreta.

El tiranyet ens apropa progressivament als penya-segats de la dreta fins que ens topam amb una paret seca, col·locada de forma transversal al nostre sentit de marxa. No hem de travessar questa paret seca, sinó que hem de girar a la dreta i veurem un pas que ens permet d'enfilar-nos en direcció a un gran pi tombat, just després del qual hi ha un petit marge.

Passat el marge continuarem, sempre per dins del bosc, pujant per un fortíssim pendent on cal badar bé els ulls. la nostra intenció és aprofitar el pendent de bosc per guanyar el màxim d'altitud possible.

Quan arribam als espadats situats en la part superior del pendent de bosc, girarem a la dreta i passarem per sobre d'una roca —on, si ens hi fixam, veurem escalons picats en la roca—, després de la qual hi ha un petit grup d'alzines. Seguirem aquesta direcció uns metres fins que vegem que ja no podem continuar perquè hem arribat a un punt on l'espadat s'estimba. Aleshores girarem a l'esquerra i començarem una increïble grimpada aprofitant els escalons tallats en la roca.

D'aquesta manera començam l'aeri i espectacular pas vell de Son Ripoll, el qual va cercant els insospitats i invisibles punts febles dels impressionants espadats que ens dominen.

Passada la primera sèrie d'escalons picats en la roca, passarem un tram sense escalons i arribarem a una segona tanda, a dalt de la qual girarem a l'esquerra i farem una aèria travessia horitzontal —que aprofita un petit marge construït ningú sap com!— passant per algunes alzinetes fins quasi arribar a la darrera de totes. Allà trobarem unes pedres compostes que ens permeten d'enfilar-nos cap a la dreta, direcció que seguirem tenint a l'esquerra unes penyes. Després d'aquesta pujada girarem altre cop a l'esquerra, trobarem una curta sèrie d'escalons, molt exposats, per sobre de l'impressionant abisme, que ens permetran d'enfilar-nos a un petit cingle que seguirem en sentit ascendent cap a l'esquerra, fins que arribem a una placa llisa que té una alzineta. Just abaix de l'alzineta veurem un crui on hi torna haver escalons picats en la roca; aleshores pujarem fins a l'alzineta, des d'on veurem que els escalons picats segueixen lleugerament per l'esquerra. D'aquesta manera sortirem a la part superior de l'esperó després d'haver superat un dels passos més fantàstics de tot Tramuntana.

Tot just sortir dels espadats veurem una ombrívola alzina, a l'ombra de la qual podrem fer davallar tot allò que ens havia pujat al coll mentre feiem el pas.

Passada l'alzina, seguirem pujant sense cap problema per sobre d'un llom que ens fa guanyar desnivell en diagonal dreta. Seguint aquesta direcció  arribarem al tirany i les fites que vénen dels cingles de Son Rul·lan (dreta), els quals ens portaran sense cap problema fins al camí de s'Arxiduc.

En arribar al camí de s'Arxiduc el seguirem cap a l'esquerra, passarem pel puig Caragolí, deixarem a la dreta la desviació de ses Fontanelles, deixarem també a la dreta el pinaret on hi ha la cova de s'Aigo i, en arribar al Racó Perdut girarem a l'esquerra per seguir la ruta normal del puig des Teix.

En arribar al pla de sa Serp seguirem el caminoi que ens queda més a l'esquerra, que és el que anirà girant en direcció al puig des Vent; seguint les fites i les marques de pintura vermelles hi arribarem sense cap entrebanc.

Passat l'arrodonit cim del puig des Vent seguirem les fites que es dirigeixen a sa Galera, deixant el puig des Teix a l'esquena.

D'aquesta manera travessarem una primera paret seca i, en arribar a una segona paret, veurem que les marques de pintura vermella es dirigeixen al llom que duu fins a sa Galera, mentre que un poc a l'esquerra, just després d'un esmorrell en la paret seca, hi ha una fita. Aleshores deixarem a la dreta les marques de pintura vermella i seguirem la indicació de la fita.

La teringa de fites ens porta en direcció a una canal poblada d'estepa joana, abaix de la qual veurem que les fites es desvien a l'esquerra (en direcció al xaragall de Can Boqueta). Aleshores deixarem les fites i continuarem baixant en la mateixa direcció de la canal poblada d'estepa joana.

Deixarem a l'esquerra un gran pi penjat d'un petit espadat i entrarem en una zona de rossegueretes. En aquest punt haurem d'estar molt pendents d'una fita que ens ha de desviar a l'esquerra, abans d'arribar a un bosquet que tindrem davant.

Després de la fita passarem per baix d'una balma que té una gran heura, després de la qual anirem vorejant els penyals de l'esquerra i seguirem un traçat lleugerament ascendent. D'aquesta manera, quan ja vegem les parets que cauen damunt Deià, girarem a la dreta i iniciarem un fort descens per un terreny molt empinat i descompost (hi ha alguna fita). Les fites ens conduiran fins a l'espadat on hi ha el pas d'en Marc, que s'inicia en un empinat pendent amb algunes alzines, en una de les quals hi ha un cartell de "coto privado de caza" que mira cap a Deià.

Baixarem amb molta cura per l'empinat pendent, ja que la pedra descomposta i la fullaca no permeten badar. Abaix del pendent farem una travessia a la dreta aprofitant uns escalons picats en la roca. Aquests escalons ens condueixen a la part superior d'un estret cinglet que seguirem fins poc abans d'una ginesta borda seca, on girrarem a l'esquerra i baixarem aprofitant una altra sèrie d'escalons picats a la roca, que ens condueixen en diagonal descendent a la dreta en direcció a un pi tombat, per sobre del qual hem de passar. Després del pi s'acaba la dificultat: hem fet el pas d'en Marc.

Abaix del pas continuarem cap a l'esquerra vorejant els espadats de principi en sentit descendent, ens enfilarem, després d'una breu però forta pujada, a sobre d'un esperó. A l'altra banda de l'esperó apareixerà una rosseguera, a la qual arribarem després de baixar per un empinat coster de càrritx i passar per l'esquerra d'un grupet d'alzines.

Baixarem la rosseguera en tota la seva longitud, i en arribar a la part inferior veurem que per la dreta de la línia de la rosseguera comencen a aparèixer alguns marges. Si continuam baixant trobarem una fita i un forn de calç. A partir d'aquest punt hem de posar molta d'atenció, ja que el terreny està molt envaït per la vegetació, i l'itinerari està indicat només per un irregular tirany i algunes fites esporàdiques.

D'aquesta manera, en la primera ocasió que poguem girar a la dreta sense menjar-nos una amanida d'argelagues, ho farem i arribarem a una zona amb menys vegetació, més o menys on hi ha un porxo construït aprofitant una balma.

A partir del porxo seguirem un tirany, de principi amb alguna fita, que baixa amb tendència a anar cap a la dreta. El tirany que seguim acaba per convertir-se en un camí, el qual ens condueix fins a un porxo recentment restaurat. Situats d'esquena al porxo seguirem el suau descens, deixarem a l'esquerra les fites que condueixen cap al xaragall de Can Boqueta, passarem pel mig de dos porxos i, en arribar a prop d'una pista de tennis, travessarem un portell metàl·lic després del qual —i d'una ziga-zaga— arribarem a Deià.

**********************************************

ITINERARI 7

VOLTA AL TORRENT DE COANEGRA

 INFORMACIÓ GENERAL

• Accés: Iniciarem l'itinerari a Son Oliver (camí de Son Pou). Podem deixar el vehicle abans de la barrera de la possessió.
• Dificultat: Itinerari llarg amb dos punts on ens podem perdre: en el tram comprès entre el torrent de Coanegra i el camí de sa Comuna, i en l'accés a les cases des Freu des del coll des Picot. La tornada des de Son Pou a Son Oliver s'arriba a fer llarga.
• Recomanacions: Hem d'obrir be els ulls quan el camí entre el coll des Picot i les cases d'Es Freu es va esvaint. Malgrat que ens moguem per Sa Comuna no convé dur gent que no estigui avesada a caminar a fer aquesta excursió.
• Desnivell acumulat: 740 metres.
• Duració: Un poc més de quatre hores de recorregut efectiu... que poden ser més si perdem l'orientació.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

Iniciarem l'itinerari en el portell de Son Oliver per un camí que està asfaltat fins arribar a la possessió.

Aquest camí segueix el seu traçat pràcticament horitzontal i arriba en vint minuts a Son Roig de Coanegra. Aquestes cases són situades a la dreta del camí en un lloc on aquest travessa el jaç del torrent per seguir per la dreta.

No ens torbarem a passar un portell i després el còmode camí ens menarà a les cases de Son Pou. Un poc abans d'arribar-hi, ens haurem fixat que a mà dreta surt un tirany just al costat d'un cartell de coto privado de caza clavat en un ullastre. Aquest tirany, que ens evita de passar per dins les cases, travessa una barrereta metàl·lica i torna, un poc més envant, al camí ample.

A uns cinc minuts de Son Pou haurem d'estar pendents d'una barrera metàl·lica que hi ha a l'esquerra mig amagada en la vegetació, just darrera de la qual hi ha el jaç del torrent.

Passarem aquesta barrera i el jaç del torrent, i just després veurem que s'inicia un camí en un lloc que sol estar indicat amb una fita.

Aquest és un camí de carro i, malgrat que la vegetació l'envaeix, no és gaire mal de seguir.

A cinc minuts des del torrent, passarem una reixa metàl·lica que el talla just en un revolt que fa a mà esquerra. En cosa de deu o quinze minuts més arribarem a una bifurcació on prendrem l'opció de l'esquerra, que és la que descriu un revolt tancat en sentit de pujada.

A cinc minuts de la bifurcació veurem que el camí inicia la pujada pel marge dret d'un comellar. Aleshores ens haurem de fixar en un tirany que surt cap a l'esquerra —ens hi haurem de fixar bé— travessa el comellar i s'enfila per l'altre costat. Si el seguim, trobarem quasi tot d'una una fita, després continuarem per un tirany que puja pel mig d'un ombrívol comellar.

Un poc més amunt, les fites fan un gir a l'esquerra en un lloc on s'inicia un camí, a trams molt envaït per la vegetació, per la qual cosa haurem d'estar molt pendents de les fites, sobretot quan el camí es replana.

D'aquesta manera —ara hi ha camí, ara no n'hi ha—, arribarem a una petita sitja on farem un gir brusc a l'esquerra. Allà s'inicia un tirany que està molt ben indicat per fites i per unes antigues marques de pintura vermelles que comencen en la sitja. Aquest tirany ens conduirà a una zona parcialment deforestada i, un poc més amunt, seguint la mateixa direcció en què hem arribat a la zona deforestada, sortirem a l'ample camí de sa Comuna, on prendrem cap a l'esquerra.

El camí segueix de principi un traçat més o menys horitzontal i després inicia un suau descens. Haurem d'anar alerta en arribar a un lloc on el camí descriu una corba a l'esquerra, just al costat d'un cartell que ens indica la prohibició d'encendre foc, ja que no hem de fer aquesta corba sinó que hem de continuar recte per dins el bosc. D'aquesta manera no ens torbarem a trobar un caminoi que es va fent més evident així com avançam, i que ens conduirà, en descens, de bell nou a l'ample camí que havíem deixat en la corba, camí que hem de prendre cap a la dreta.

No ens torbarem a passar una barrera de fusta i arribar a les inatal·lacions recreatives de Cas Garriguer. Aleshores, quan el camí descrigui una marcada volta a l'esquerra, ens desviarem a la dreta i seguirem un camí que va pel fons d'un comellar, que s'inicia al costat d'un altre cartell que ens indica la prohibició de fer foc.

Aquest camí és bastant evident però en arribar a una sitja desapareix. Si seguim la mateixa direcció que portàvem quan hem arribat a la sitja, veurem que s'insinua un tirany que continua l'ascens, de principi en fort pendent, però que més amunt se suavitza fins que arriba a un altre camí ample just en el punt on, creuant-lo, s'inicia el tirany que ens portarà fins als Penyals d'Honor.

Per baixar del cim, tornarem enrere pel tirany fins arribar al camí ample i prendrem cap a l'esquerra. De fet hi ha dos camins amples: nosaltres hem de seguir el que es mou per cotes més altes (el de l'esquerra).

Aquest camí segueix de pujada i comença a baixar un poc més envant. Haurem d'estar pendents a un lloc on el camí descriu una marcada corba a la dreta, ja que en la corba mateix s'inicia un caminoi, normalment indicat amb una fita, que haurem de seguir.

A pocs minuts d'haver agafat aquest caminoi, haurem d'estar atents a un lloc on sembla que gira cap a la dreta —de fet així ens ho indica un seguit de pedres col·locades amb aquesta finalitat—, però si ens hi fixam hi ha unes marques de pintura verda que ens indiquen que hem de continuar el descens en la mateixa direcció que portàvem.

Les marques de pintura fan el traçat d'un amagat tirany que es mou sinuosament per dins un pinar. Aquest tirany indicat per fites, marques de pintura verda i alguna de vermella, que sembla que d'un moment a l'altre s'ha de tallar, ens conduirà fins a un camí de ferradura: el seguirem cap a l'esquerra.

Aquest camí ens conduirà en sentit descendent, deixant uns penya-segats a l'esquerra, fins arribar a un altre camí ample just en el punt on aquest descriu una corba tancada: el seguirem cap a l'esquerra, és a dir, en sentit ascendent, i arribarem en pocs minuts fins al coll des Picot.

El camí baixa pel vessant de la vall d'Orient fent un parell de ziga-zagues fins que, en arribar a un lloc on el camí quasi es replana, veurem que hi ha una desviació a mà dreta que passa per dins d'un reduït grup d'alzines —a uns vuit minuts efectius comptats des del coll des Picot—, seguirem aquesta desviació.

A catorze minuts efectius comptats a partir del coll des Picot trobarem una nova bifurcació: seguirem el ramal de la dreta, ja que el de l'esquerra segueix un traçat descendent en direcció a la carretera.

Al cap d'un parell de minuts per aquest nou camí, ens toparem amb un portell que passarem per un botador que té a l'esquerra. Més envant, el camí està més deteriorat fins que, en travessar una paret de pedra seca, pràcticament desapareix. Aleshores trobarem unes fites que ens guiaran per dins el bosc de pins i alzines. En un moment determinat trobarem també unes marques de pintura vermella, però no les hem de seguir, només hem de fer cas a les fites.

Així, arribarem a una paret de pedra seca on s'obre un portell sense barrera. Amb les indicacions de les fites, continuarem el descens, ara més pronunciat, fins que arribem a les ruïnes d'unes cases (Can Morro), just davant de les quals hi ha uns camps de conreu que vorejarem per l'esquerra.

D'aquesta manera arribarem a un camí ample (el des Freu) que prendrem cap a la dreta. En arribar a una bifurcació, on veurem que el camí de la dreta segueix un traçat descendent i el de l'esquerra ascendent, seguirem el de l'esquerra que passa per l'esquerra d'una sitja.

Aquest camí fa un parell de revolts de pujada fins que, en travessar una paret de pedra seca, comença a baixar. Aleshores veurem que el camí arriba a una espècie de cruïlla, on agafarem l'opció de la dreta, que pocs metres després passa per l'esquerra d'un forn de calç.

Aquest camí segueix majoritàriament un sentit descendent, encara que, de tant en tant, fa alguna pujadeta que, a aquestes alçades de l'excursió, fomenta la davallada de tots els sants del cel.

Deixarem a l'esquerra la desviació que ens menaria a l'avenc de Son Pou —fins i tot hi ha un cartell amb l'horari de visita, això sí, no està en alemany—, i arribarem sense cap mena de problema a les cases de Son Pou, tancant d'aquesta manera el circuit.

Ara ja sols ens queda tornar pel mateix camí que hem utilitzat a l'anada fins a les cases de Son Oliver, el punt de sortida.

*********************************************

ITINERARI 8

VOLTA AL TORRENT D'ALMADRÀ

 INFORMACIÓ GENERAL

• Accés: Iniciarem el recorregut en l'aparcament del refugi dels Tossals Verds.
• Dificultat: La falta de referències clares fa que sigui complicada tant l'ascensió, des que deixam la síquia de Solleric fins al cim, com el descens des del cim fins al coll des Bosc. Tampoc és evident el tram comprès entre el Morro de sa Vaca i el refugi dels Tossals Verds.
• Recomanacions: Evitarem els dies boirosos ja que amb boira per la zona del cim podem fer més voltes que una baldufa. Els dies calorosos també ens poden flagel·lar, sobretot entre el torrent d'Almadrà i el refugi. Convé que portem aigua.
• Desnivell acumulat: 752 metres.
• Duració: Aproximadament quatre hores de recorregut efectiu... sempre que no ens compliquem la vida pels voltants del cim.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

En sortir de l'aparcament, iniciarem el recorregut pel camí del refugi. Aquest camí creua el jaç del torrent per sobre d'un pont, després travessa un portell i, abans de la primera corba tancada a mà dreta (a l'esquerra del camí hi ha les ruïnes d'un porxo), veurem que surt una desviació cap a l'esquerra que, després de travessar el torrent, es dirigeix a una gran barrera metàl·lica amb un botador a la dreta.

Passarem pell botador i seguirem per un ample camí de terra. Aquest camí no es torba a arribar a una bifurcació en un lloc on es replana; nosaltres seguirem l'opció de la dreta que va vorejant el jaç del torrent.

No gaire més envant deixarem una desviació a la dreta, després de la qual el camí fa dos revolts tancats. Travessarem per sobre de la canal que du aigua a Solleric (hi ha una pintada a la roca que així ens ho indica), i no ens torbarem a arribar a la canalota que davalla l'aigua de l'embassament de Cúber; en aquest punt veurem que la canalota va cap a l'esquerra per dins d'un túnel, mentre que tot dret trobarem l'antiga síquia de Solleric. Aleshores seguirem l'inversemblant traçat de la síquia per sobre del jaç del torrent d'Almadrà fins que, en arribar a un lloc on el terreny s'ha esllavissat (just passat el tercer túnel de la canalota), veurem que la síquia segueix un traçat més o menys horitzontal mentre que la canalota inicia una forta pujada (en aquest punt hi ha una pintada a la roca que indica que el pas per Solleric costa cinc-centes pessetes). Aquí abandonarem la síquia i seguirem uns dos minuts la canalota i la travessarem per endinsar-nos dins l'alzinar en un punt on hi ha una S pintada en una de les pedres de l'estructura de la canalota.

 Dins l'alzinar caldrà badar bé els ulls, ja que anirem uns minuts a la bona de Déu. La tendència serà mantenir el desnivell i travessar en diagonal cap a l'esquerra, fins que anem a parar al fons d'un comellar que també ens vindrà per l'esquerra. De fet la nostra intenció és agafar un camí que haurem vist, just hem entrat a dins de l'alzinar, a sobre d'un esperó situat a l'esquerra.

En arribar al fons del comellar esmentat en el paràgraf anterior, hem de trobar un camí, prendrem cap a l'esquerra, i ens conduirà fins a un espectacular tram empedrat penjat sobre els penya-segats del torrent.

De tota manera no ens hem de deixar portar per l'eufòria, ja que just després del tram empedrat el camí sembla que s'esvaeix. Aleshores continuarem a prop de les roques de la dreta, farem un tram en diagonal cap a l'esquerra amb lleugera baixada i anirem a parar a una sitja des d'on, si miram costa amunt, veurem els marges d'un camí bastant fet malbé que hem de seguir fins arribar a la carena.

En arribar-hi, girarem a la dreta i continuarem pel llom, i aviat trobarem un camí que ens ve des de l'esquerra.

Seguirem aquest camí, que en algun tram té un fort pendent; travessarem una paret seca que té a l'esquerra un forn de pa en bon estat de conservació, un poc més envant el pendent es suavitza en un indret on podem gaudir d'una bona panoràmica sobre el castell d'Alaró i s'Alcadena. Passarem després per una espècie de refugi de caçadors (lloc que podem aprofitar per explicar el concepte de "cutre"), després el camí torna a pujar i posteriorment baixa i dóna a una sitja que veurem al peu d'una penya.

Passada la sitja, el camí, cada cop més deteriorat, es torna a enfilar a la dreta per una zona de penyes, passada la qual girarem a la dreta i arribarem a una sitja. En arribar-hi, continuarem pujant mantenint la direcció en què hi hem arribat, i no ens torbarem a veure una altra sitja, però abans d'arribar-hi girarem cent-vuitanta graus a l'esquerra.

En aquest tram no hi ha ni camí ni fites i, a més a més, el terreny no és gaire còmode, però si mantenim la direcció vorejant les parets de la dreta hem d'arribar a una paret seca amb un botador fet amb les mateixes pedres de la paret.

A l'altre costat passarem per la dreta de dues sitges (una al costat de l'altra) i pujarem, si fa no fa, per la línia de màxim pendent.

Aviat arribarem a les penyes on hi ha el cim del puig de sa Cova des Carboner, les quals vorejarem per l'esquerra fins que trobem un pas factible per pujar-hi.

Des del cim aprofitarem per planejar els propers moviments: Mirant en direcció a sa Torreta veurem que hi ha una esplanada amb una paret seca; la nostra intenció en baixar del cim serà arribar fins aquesta esplanada.

Arribar-hi no serà senzill, ja que a molts de llocs ens barrarà el pas una línia de penya-segats, però tampoc serà molt difícil trobar un lloc que ens permeti baixar-hi.

En arribar a l'esplanada, anant en direcció a sa Torreta, ens trobarem amb un camí que ens vindrà per la dreta i que nosaltres hem de seguir cap a l'esquerra. No el seguirem gaire d'estona, ja que hem d'estar pendents d'unes sitges que veurem a la dreta del camí: ens desviarem en veure'n una de gran situada a una vintena de metres del camí, la qual, aquesta sitja té una gran barraca a l'esquerra que sols veurem en arribar-hi.

Ens desviarem cap a la barraca, en haver-la contrapassada veurem un tirany que ens conduirà fins a una zona de roques. En arribar-hi, girarem a la dreta i anirem vorejant la zona de roques, que ens quedaran a l'esquerra, fins que arribem a una petita paret seca, on girarem cap a l'esquerra.

A unes desenes de metres de la paret seca hem de trobar una fita a mà dreta, després de la qual, seguint una mica de tresca quasi imperceptible, arribarem a una sitja, on una fita ens farà girar novament a l'esquerra. A partir d'aquí, amb l'únic ajut de les fites, passarem pel costat d'un tancat de reixeta i arribarem finalment al coll des Bosc, on girarem a la dreta i seguirem el camí, indicat amb fites i marques de pintura, que es dirigeix cap el torrent d'Almadrà.

Abans d'arribar a la canalota ens hem de fixar en un gran poll (acompanyat d'altres de més petits) que hi ha dins el jaç del torrent, més o menys en la nostra vertical; en aquest punt, si ens hi fixam molt bé, veurem que a l'altre vessant del torrent hi ha rastres d'un camí que, des del jaç, puja en direcció a la coma dets Ases.

D'aquesta manera, en arribar a la canalota baixarem per on puguem fins al jaç del torrent en direcció al gran poll (a la dreta del qual hi ha un noguer), i començarem a enfilar-nos per l'altre costat.

Un camí en molt mal estat ens puja fent un parell de revolts, després dels quals l'itinerari està indicat amb fites que ens acosten progressivament a la torrentera de la dreta (que és la que recorre la coma dets Ases). De tota manera no hem de pujar gaire sinó que, en veure un ullastre enmig de la torrentera que davalla de la coma, passarem a l'altre costat amb la intenció de rodejar per la dreta una prominència que divideix en dos ramals la part inferior de la coma dets Ases.

D'aquesta manera passarem per un cingle de càrritx, situat entre la prominència i el torrent d'Almadrà i, en arribar al segon ramal de la coma dets Ases, veurem una rosseguera que baixarem en diagonal a l'esquerra, amb la intenció de passar per sobre d'un escaló situat en l'esperó que tanca el comellar per l'esquerra, on es veu un pi bastant gros.

Un cop hem passat per l'escaló, continuarem baixant aferrats pels penya-segats de l'esquerra fins arribar a una reixeta, passada la qual seguirem vorejant els penya-segats de l'esquerra, ara costa amunt.

D'aquesta manera no ens torbarem a arribar a un petit marge: el pas Llis. Per fer el pas pujarem pel marge, travessarem cap a l'esquerra per sota d'una petita balmai després una grimpadeta ens deixarà a sobre d'una placa llisa que seguirem cap a la dreta.

A partir d'aquí les fites ens condueixen per un tirany, de vegades evident i moltes vegades no tant, que passa pel peu del Salt des Cans i després travessa el comellar que baixa cap a la font des Pi, tram on cal posar molta d'atenció a les fites, ja que el tirany és pràcticament inexistent.

Passat aquest tram, el camí, que torna a ser més evident, s'enfila en direcció a un collet situat al peu del Morro de sa Vaca.

Superat el collet, baixarem per una gran llastra inclinada en diagonal a la dreta, sempre seguint les indicacions de les fites. En acabar-se la llastra, les fites, ara menys evidents, tenen tendéncia a dur-nos a la dreta per sobre d'un llom rocós, per evitar un argelagar que ocupa l'antic camí. Passada la zona d'argelagues, les fites ens duen a l'esquerra, travessen un torrentó i acaben per esvair-se; aleshores veurem una paret seca: l'hem de travessar per l'esquerra, per un portellet que intuirem, més que no veurem, a uns metres d'una gran mata.

Passat el portellet, continuarem baixant cap a la torrentera que veurem davant, amb la intenció d'enfilar-nos per l'altre costat en direcció a un camí, que ja hem d'haver vist des de lluny, seguirem el camí cap a la dreta en direcció a un marcat coll a l'altra banda del qual hi ha el refugi dels Tossals Verds.

Des d'allà, ja no ens queda més que seguir l'ample camí que ens retornarà al punt d'inici d'aquest itinerari.

**********************************************

ITINERARI 9

ES TOSSALS VERDS PER SES CAPELLETES

INFORMACIÓ GENERAL

• Accés: L'itinerari comença en l'aparcament que hi ha just al costat de la font des Noguer, a prop de l'embassament de Cúber.
• Dificultat: És important a l'hora de trobar la ruta correcta en diferents punts de l'itinerari: la pujada pel mig de ses Capelletes i el rellar d'en Miquelet, el descens pel Morro de sa Vaca (on el final és, fins i tot, tècnic) i en el seguiment del tirany que ens conduirà fins al pas Llis.
• Recomanacions: Hem de portar aigua i una petita corda de seguretat per si ens emmerdam en el darrer tram del descens del Morro de sa Vaca. Evitarem els dies calorosos per no fer el descens sota una intensa solana, i també els dies boirosos, que poden dificultar l'orientació pels Replans.
• Desnivell acumulat: 710 metres.
• Duració: Aproximadament quatre hores i mitja de recorregut efectiu... si no ens perdem.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

Des de la font des Noguer iniciarem el recorregut pel camí que voreja la canal dels embassaments. Aquest camí, de traçat pràcticament horitzontal, travessa dos portellets de fusta abans d'arribar a un pontet de ciment que passa per sobre de la canal, just després d'un cartell de "GR". Just després del pontet entrarem dins del bosc travessant un altre portell de fusta.

D'aquesta manera s'inicia una breu pujada que, després de vorejar un parell de sitges, ens duu fins al coll des Coloms. Deixarem a la dreta la pujada normal del puig des Tossals Verds i seguirem el mateix camí que ens ha portat fins al coll. Aquest camí fa ara un descens, un parell de revolts tancats i, en arribar al tercer revolt, veurem una desviació a la dreta indicada amb un cartell que porta la inscripció "refugi des Tossals Verds".

Agafarem, doncs, aquesta desviació, que passa per sobre de la síquia de Tossals i un poc més envant ens mena a un ponterró de fusta que travessa el torrent. No gaire més envant tornam a travessar el jaç del torrent i recuperam el vessant que havíem abandonat abans del ponterró.

El camí continua perdent desnivell fins que, a uns vint minuts efectius del coll des Coloms, arribarem a una zona on el camí no sols no baixa sinó que fa una lleugera pujada. Si ens hi fixam, veurem a la dreta un cartell d'aquells blancs i negres de "coto privado de caza": aquest és el punt que ens indica que hem de deixar el camí i desviar-nos a la dreta. A partir d'aquí cal badar bé els ulls!
Apareixeran unes fites, a vegades males de seguir, i la millor opció és  pujar amb tendència a anar cap a la dreta, per un terreny on la vegetació ens dificulta la progressió. D'aquesta manera arribarem a una zona on hi ha unes sitges, aquí retrobarem les fites i unes marques de pintura vermella que, això sí, estan pintades en el sentit de descens.

Aquestes indicacions ens menen per un tirany que van seguint, si fa no fa, les restes d'un antic camí molt deteriorat. El tirany ens condueix fins al límit entre el bosc i el rellar d'en Miquelet, i acaba seguint el fons d'un comellar molt obert, on trobarem les restes d'un porxo en ruïnes.

A partir d'aquí s'esvaeix tot rastre de tirany i les fites són l'únic element que ens indica la ruta a seguir. Aquestes sembla que ens han de conduir cap al peu d'un esperonet que tindrem davant, però abans d'arribar-hi giren a la dreta s'enfilen per una zona de blocs de roca. Superada aquesta zona, travessarem un replanet de càrritx i ginebrons, després del qual un pendent pedregós ens deixarà en els replans somitals, i accedirem al vèrtex geodèsic del cim sense cap entrebanc.

Baixarem del cim en direcció a uns replans de càrritx que veurem en direcció als Penyals d'Honor... si fa no fa.

En arribar al final dels replans ens adonarem que som damunt un esperó, que davallarem cercant sempre l'opció més factible, això vol dir més o menys en direcció a s'Alcadena. La nostra intenció és arribar a un replà on hi ha un pinaret (més o menys en la direcció del refugi que veurem baix), i ho farem per un terreny que, sense ser díficil, és bastant incòmode.

Un poc abans d'arribar al pinaret, que ens quedarà a l'esquerra, deixarem a la dreta un replanet que ofereix una falsa impressió d'accessibilitat i continuarem el nostre descens per l'esperó. Un poc més avall apareixeran dos comellarets, un a cada costat de l'esperó; nosaltres seguirem el de l'esquerra, al final del qual passarem a la dreta de l'esperó i continuarem després en una diagonal a l'esquerra, seguint les indicacions d'algunes fites que han aparegut per obra i gràcia de l'Esperit Sant. La nostra intenció és arribar a un pinaret que veurem en un replanet que s'estimba sobre el torrent d'Almadrà, la qual cosa exigirà tota la nostra atenció... i tal vegada també l'ús de la corda.

En arribar al replanet trobarem un camí que seguirem cap a la dreta, en principi davalla després passa per sota d'uns penyals on veurem un pi. Aquest camí no és mal de seguir, a excepció del tram que travessa el comellar que baixa a la font des Pi, on únicament disposarem de les fites per orientar-nos. D'aquesta manera passarem per sota del Salt des Cans, i poc després arribarem al pas Llis, després de passanr per sota d'una balma roja que ens quedarà a la dreta. El pas en qüestió va per sobre d'una placa llisa, després davalla cap a l'esquerra, torna a girar a l'esquerra i passa per sota d'un desplomet després del qual trobarem una reixeta.

Després del pas anirem baixant arran de la paret cap a la dreta. Deixarem a la dreta una reixeta metàl·lica i seguirem baixant cap al jaç del torrent. En arribar-hi ens enfilarem per l'altre costat fins a trobar la canalota que prové de l'embassament de Cúber.

Ara ja sols ens queda remuntar la canalota fins a l'embassament de Cúber, i arribar al punt d'inici d'aquest itinerari.

************************************************

ITINERARI 10

L'OFRE - SA RATETA PER COMASSEMA

INFORMACIÓ GENERAL

• Accés: Iniciarem el recorregut a Orient, pel camí que surt a l'esquerra de la carretera, just abans d'arribar a Orient (venint des de Bunyola).
• Dificultat: Itinerari sense gaire dificultats tècniques però que s'arriba a fer llarg, sobretot en el tram final entre Comassema i Orient.
• Recomanacions: És condició indispensable per fer aquest itinerari haver demanat el corresponent permís al senyor de Comassema. Creim que no és demanar gaire, sobretot tal com van les coses actualment en què hi ha molts de llocs on no deixen passar ni pagant. Convé evitar els dies de forta insolació.
• Desnivell acumulat: 857 metres.
• Duració: Aproximadament, quatre hores de recorregut efectiu.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

El camí asfaltat de Comassema, s'inicia a prop del Km 10 de la carretera Bunyola-Orient. Partirem per aquest camí, deixarem a l'esquerra les cases de Son Vidal, i arribarem, un poc més envant, a una barrera tancada que dóna accés a les terres de Comassema. Per continuar, com ja hem esmentat, s'ha d'haver demanat prèviament el corresponent permís al senyor de Comassema.

Passada aquesta barrera, en travessarem una altra, que sempre està oberta, i arribarem a les cases de Comassema.

Un poc abans d'arribar a la gran barrera que dóna accés a les cases, haurem vist a l'esquerra una desviació ascendent indicada amb un cartell verd. Seguirem en principi aquesta desviació —que està encimentada en el seu tram inicial—, després fa un revolt a mà dreta i travessa un portell darrere del qual hi ha una piqueta on podem recollir aigua.

El camí fa un parell de revolts de baixada (hi ha una drecera indicada amb fites), i quan aquest fa una corba a la dreta, amb una torrentera a l'esquerra, ens desviarem a l'esquerra seguint les indicacions del cartell que diu "es Barrancons-l'Ofre".

D'aquesta manera seguirem el camí des Barrancons que està en mal estat, però unes marques de pintura blava ens faciliten seguir-lo. Aquest camí travessa quasi tot d'una un portell sense barrera i va cercant l'itinerari menys complicat d'aquest coster. El pendent és fort i cal prendre-se'l amb calma.

En arribar a la part superior, travessarem una paret de pedra seca per un portellet metàl·lic, just després del qual veurem a la dreta una petit betlem on hi ha (o hi havia) un quadern de registre.

Passat el portellet, les marques de pintura blava giren a l'esquerra, travessen una torrentereta i, en arribar a una paret de pedra seca bastant esbaldregada, giren a la dreta i segueixen un itinerari ascendent amb pocs revolts. D'aquesta manera arribarem a un camí ample en el punt on aquest descriu un revolt. Seguirem aquest camí ample cap a l'esquerra, és a dir, en el sentit de pujada.

En arribar al coll d'en Poma, i sense creuar la paret de pedra seca que marca el coll, ens fixarem que a la dreta hi ha unes marques (horroroses) de pintura blava que ens indiquen el camí de pujada. Seguint aquestes indicacions, pujarem per un empinat tiranyet fins arribar al cim de l'Ofre.

Per baixar del cim, retrocedirem unes desenes de metres pel mateix itinerari que hem vingut fins que, en iniciar una baixada a la dreta, pel costat d'un pi, veurem dues fletxes blaves pintades sobre una roca. La fletxa de la dreta ens indica el camí per on hem pujat i la de l'esquerra el que hem de prendre. D'aquesta manera seguirem el traçat d'un tirany, indicat amb fites, que va pel llom de l'Ofre fins arribar al coll des Cards.

Mantenint la mateixa direcció, seguint les indicacions d'unes fites, ens enfilarem pel coster de na Franquesa, travessarem una paret  seca, i arribarem al cim.

Per continuar l'itinerari, sortirem del cim de na Franquesa en direcció a sa Rateta, però no arribarem al darrer ressalt de la carena, sinó que abans haurem vist unes fites que ens desvien a la dreta. Aquestes fites ens menen a un petit pas just després del qual arribarem al coll des Planet.

Des del coll iniciarem la pujada a sa Rateta seguint també les indicacions d'unes fites, que ens condueixen per la dreta del pendent i ens deixen en els replans superiors des d'on accedirem fàcilment al cim.

Farem la baixada del cim de sa Rateta en direcció cap a s'Alcadena; d'aquesta manera no es torbaran en aparèixer unes fites que ens conduiran fins al clot de sa Neu, punt on s'inicia el camí de nevaters per on hem d'anar.

Pocs minuts després el camí s'esvaeix enmig d'un suau coster de càrritx, però entre les fites i les marques de pintura podrem travessar aquest tram sense problemes, i retrobarem un poc més envant el camí.

En arribar a les proximitats del coll des Bosc, el camí desapareix definitivament, però altra vegada les fites i les marques de pintura ens conduiran fins a l'ample camí del coll sense cap problema.

Seguirem el camí ample cap a la dreta i retornarem a les cases de Comassema, on tancarem el circuit, i des d'allà ja sols ens queda continuar fins a Orient, això sí, fent sempre cas dels cartells que trobem.